Færgearkivet

DSB Færger

De danske Statsbaner
Historie


Den første egentlige færgeoverfart i Danmark var forbindelsen over Lillebælt, der blev indviet i 1872. Derefter fulgte overfarten over Storebælt.
Disse 2 ruter blev toneangivende for de andre ruter, som De danske Statsbaner fik andel i. Bl.a. sørgede man for, at skibene havde standarddimensioner, så de passede ind i de færgelejer, der blev anlagt i andre færgehavne. Færgerne kunne derved flyttes rundt imellem ruterne efter behov. DSB's færger uden jernbanespor holdt sig til de samme dimensioner, så man bevarede den meget høje grad af fleksibilitet på overfarterne. Det var først med indsættelsen af de tre store intercityfærger på Storebælt først i 1980-erne, man endegyldigt brød med dette princip.
DSB's færgeruter til udlandet blev normalt drevet i samarbejde med det jernbaneselskab som overfarten gik til. Dog var Helsingør - Helsingborg en ren DSB-rute, indtil rutens organisation blev omlagt i 1991. Herefter lagdes (næsten) alle færgeaktiviteterne på øresund sammen med det svenske selskab SweFerry i det samarbejde, der dannede grundlaget for etableringen af Scandlines. Her anskaffedes 2 nye kombi-nerede jernbane- & bilfærger med en helt ny form.
I 1995 blev færgedriften udskilt i et selvstændigt DSB rederi A/S og i 1997 ændredes navnet på rederiet til Scandlines A/S.
Andre færgerederier har også medtaget jernbanevogne på ruter i og til/fra Danmark.


{component}option=com_djcatalog2&view=items&cid=0&pid=9:dsb-faerger&over=1{/component}