GT-LINIEN  

..var et dansk/norsk færgerederi som trafikerede ruten Gedser - Trawemünde I perioden 1962 - 1996.

Historie

23-10-1962: Rederiet Moltzau Line A/S oprettes af skibs-reder Regnar Moltzau, Oslo - med hovedkvarter i Gedser. Regnar Moltzau havde siden 1956 drevet "sundbusserne" mellem Helsingør og Hälsingborg.

31-05-1963: Trafikken mellem Gedser og Travemünde indledes.

03-1973: Skibsreder Ragnar Moltzau sælger 49% af akti-erne i GT-linien til Rederi Ab Nordö, Sverige.

03-1975: Rederi Ab Nordö, Sverige sælger sine aktier vi-dere til Jan Lockert med fle-re, Oslo, samtidig ændres navnet fra Moltzau Line A/S til Gedser-Travemünde Ruten A/S.

01-1986: Gedser-Travemünde Ruten markedsføres nu som GT-Linien.

18-01-1987: Gedser-Trave-münde Ruten kommer i al-vorlige økonomiske proble-mer, der ender med at rede-riet går konkurs. Konkursboet fortsætter dog trafikken og forsøger at finde nye ejere.

06-03-1987: Rederi Ab Sea Link, Nacka, Sverige køber rederiet af konkursboet. Navnet ændres til GT-Link A/S.

01-04-1990: Trafikken indledes mellem Gedser og Rostock.

23-12-1990: Trafikken på den oprindelige rute Gedser - Travemünde ophører - delvis pga. den tyske genforening

1991: Trafikken markedsføres nu som Europa Linien.

01-06-1996: Europa Linien (GT-Link A/S) sælges til DSB Rederi A/S. Navnet Europa Linien anvendes fortsat for mar-kedsføring.

01-01-1997: Europa Linien A/S overføres til Scandlines A/S og integreres med ruten Gedser - Warnemünde.

Følgende færger har været I brug på ruten mellem Gedser (DK) og Trawemünde (BRD):

 Foto

 Skibet's Navn:

 M/F Gedser

 (1963 - 1968)

  M/F Travemünde

 (1964 - 1970)

  M/F Falster

 (1968)

  M/F Gedser

 (1968 - 1976)

  M/F Vikingfjord

 (1970, chartret)

  M/F Travemünde

 (1971 - 1981)

  M/F Polar Express

 (1971, chartret)

  M/F Falster

 (1975)

  M/F Scandinavia

 (1975)

  M/F Stena Normandica

 (1976, chartret)

  M/F Gedser

 (1976 - 1986)

  M/F Viking Victory

 (1977, chartret)

  M/F Nils Dacke

 (1978, chartret)

  M/F Njegos

 (1981, chartret)

  M/F Travemünde

 (1981 - 1987)

  M/F Gedser

 (1986)

  M/F Bolette

 (1986, chartret)

  M/F Fuldatal

 (1986, chartret)